Dineout Box

Mockup
RestaurantRestaurantRestaurantRestaurantRestaurantRestaurantRestaurantRestaurantRestaurantRestaurant

Reklamacje i zwroty

  1. Sprzedawca obowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad.
  2. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Klienta, może on skorzystać z prawa do reklamacji.
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji
  4. Reklamacje należy kierować na adres siedziby ul.Prosta 20 , 00-850 Warszawa lub zgłaszać na adres [email protected]
  5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 4 - w przypadku przesłania zgłoszenia na adres mailowy prosimy dołączyć zdjęcia reklamowanego Towaru. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  7. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
  8. Prawo do reklamacji, nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.