Privacy Policy

Twoja prywatność jest dla nas ważna i obowiązkiem firmy Dineout jest szanowanie prywatności użytkownika w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas korzystania z naszych witryn internetowych. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę, abyś wiedział, w jaki sposób zbieramy, używamy, komunikujemy się i ujawniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiono naszą politykę prywatności.

Przed lub w momencie gromadzenia danych osobowych określimy cele, dla których gromadzone są informacje.

Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do realizacji celów określonych przez nas i do innych zbliżonych celów, chyba że uzyskamy zgodę danej osoby lub zgodnie z wymogami prawa.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia tych celów.

Będziemy gromadzić dane osobowe zgodnie z literą prawa i uczciwych środków oraz, w stosownych przypadkach, po poinformowaniu lub za zgodą danej osoby.

Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których mają być wykorzystywane, oraz, w zakresie niezbędnym do tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.

Będziemy chronić dane osobowe za pomocą rozsądnych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, użyciem lub modyfikacją.

Udostępniamy klientom informacje o naszych zasadach i praktykach związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

Zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić ochronę i zachowanie poufności danych osobowych. Dineout może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę prywatności, wedle uznania Dineout.

Credit card logos