Privacy Policy

Administratorem danych jest Dineout Poland, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-014, ul. Żytnia 15, lok.13A , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000771614,NIP: 5272885771, REGON: 382753841.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Obowiązkiem firmy Dineout jest szanowanie prywatności użytkownika w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas korzystania z naszych witryn internetowych. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę, abyś wiedział, w jaki sposób zbieramy, używamy, komunikujemy się i ujawniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiono naszą politykę prywatności.

1.Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celów określonych przez nas, w tym nawiązania, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych Usług oraz innych celów w przypadku uzyskania zgody danej osoby lub zgodnie z wymogami prawa,

d. dane osobowe przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia tych celów,

e. dane osobowe chronione są za pomocą rozsądnych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, użyciem lub modyfikacją.

2.Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Dineout Poland daje swoim użytkownikom prawo wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszej platformy. Zapisanie się do Dineout Poland jest dobrowolna decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować oraz usunąć swój profil.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy w formie pisemnej lub elektronicznej kierując swoją korespondencję na adresy podane na stronie internetowej: https://dineout.pl/pl/contacts

5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Credit card logos