Polityka Prywatności

Administratorem danych jest Dineout Poland, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-014, ul. Prosta 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000771614,NIP: 5272885771, REGON: 382753841
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Obowiązkiem firmy Dineout jest szanowanie prywatności użytkownika w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas korzystania z naszych witryn internetowych. Opracowaliśmy niniejszą Politykę, aby nasi Goście wiedzieli, w jaki sposób zbieramy, używamy, komunikujemy się i ujawniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe.

Poniżej przedstawiono naszą politykę prywatności.

1.Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celów określonych przez nas, w tym nawiązania, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych Usług oraz innych celów w przypadku uzyskania zgody danej osoby lub zgodnie z wymogami prawa.
Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia tych celów.
Dane osobowe chronione są za pomocą rozsądnych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, użyciem lub modyfikacją.

2. Zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić ochronę i zachowanie poufności danych osobowych. Dineout może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę prywatności, wedle uznania Dineout.

3.Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy w formie pisemnej lub elektronicznej kierując swoją korespondencję na adresy podane na stronie internetowej: https://dineout.pl/pl/contacts Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Polityka Dineout dotycząca plików “cookies”

1. W celu prawidłowego działania Platformy, Dineout Poland korzysta z technologii plików Cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

3. Korzystamy z plików „cookies” i innych podobnych technologii w celach:

 1. świadczenia usług;
 2. uwierzytelniania Gościa na Platformie i utrzymywania sesji Gościa;
 3. konfiguracji Platformy i dostosowania zawartości stron do preferencji Gościa, takie jak: rozpoznanie urządzenia Gościa, zapamiętanie ustawień wybranych przez Gościa; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Platformy;
 4. prowadzenia kampanii reklamowych i pomiaru ich skuteczności
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć nam w jaki sposób Gość korzysta z Serwisu/Aplikacji; prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Gościa czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Tobie tej samej reklamy.
 6. tworzenia reklamy kontekstowej – przetwarzamy Dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Gościa reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Gościa), w tym formie funkcjonalności typu „Push”).
 7. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Gościa. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 8. Cookies Platformy są bezpieczne dla urządzenia Gościa, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 9. Pliki generowanie bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 10. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Platformy, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, AdWords,, Firebase; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com oraz instagram.com

Urządzenia mobilne

Menu ustawień prywatności w Aplikacji umożliwia Gościowi ustawienie lub aktualizację swojej lokalizacji i preferencji dotyczących udostępniania danych kontaktowych, a także preferencji dotyczących otrzymywania od Dineout Poland powiadomień na urządzenia mobilne.

 1. W zakresie lokalizacji: Wykorzystujemy usługi lokalizacji w urządzeniu Gościa w celu umożliwienia mu szybszego wyszukania lokalu partnerskiego oraz dokonania rezerwacji. Dane dotyczące lokalizacji pozwalają nam ulepszać Nasze usługi. Gość może w dowolnym momencie włączyć, wyłączyć lub dostosować ustawienie dotyczące gromadzenia przez Nas informacji dotyczących swojej lokalizacji w menu ustawień urządzenia mobilnego. Wyłączenie usług lokalizacji w urządzeniu wpłynie na wygodę korzystania z Naszej Aplikacji.
 2. W zakresie powiadomień: Oferty specjalne i aktualności Gość możesz wyrazić zgodę na to, abyśmy wysłali do niego powiadomienia push dotyczące zniżek i aktualności. Powiadomienia te można w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć, na swoim koncie aplikacji Dineout.

Newsletter

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez użytkownika podczas rejestracji w serwisie www.dineout.pl lub w aplikacji Dineout Poland odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi.W przypadku kierowania do Gościa treści marketingowych w ramach newslettera (wysyłka e-mail, sms, push notification) – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest nasz uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej marki. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

W celu realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracujemy.

Gość w każdej chwili może anulować swoją zgodę. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie pisemnej lub elektronicznej kierując swoją korespondencję na adresy podane na stronie internetowej: https://dineout.pl/pl/contacts

W każdym newsletterze dostępny jest dodatkowo link do rezygnacji z newslettera.