Ogólne warunki świadczenia usług

Witaj w Dineout.pl.

Dineout Poland Sp. z o.o. i jego oddziały (“Dineout”) świadczą usługi internetowe oraz inne usługi i produkty dla ciebie, kiedy odwiedzasz stronę lub sklep na Dineout.pl, korzystasz z usług Dineout, używasz aplikacji Dineout na urządzenia mobilne, lub używasz oprogramowania dostarczonego przez Dineout w połączeniu z jakimkolwiek z powyższych (łącznie “Usługi Dineout”).

Dineout świadczy Usługi Dineout na następujących warunkach. Korzystając z Usług Dineout, zgadzasz się na te warunki. Przeczytaj je uważnie.

Uzyskując dostęp do strony internetowej https://www.dineout.pl, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

DANE SPÓŁKI Dineout Poland sp. z o.o. ul. Prosta 20 Warszawa , 00-850, Polska NIP: 5272885771 email: [email protected]

Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Konsumentów [dalej: OWU] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Dineout, za które Dineout ponosi pełną odpowiedzialność. Dineout informuje, iż korzystanie z Usług Dineout przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług Dineout, ich zakres oraz zasady korzystania z nich.

Dineout nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy Konsumenta z Restauracją, nie jest bowiem jej stroną.

Dineout nieodpłatnie udostępnia Konsumentom niniejsze OWU za pośrednictwem swojej strony internetowej w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

Przez dostęp do strony internetowej https://www.dineout.pl, aplikacji Dineout na Android lub iOS zgadzasz się na związanie niniejszymi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług, wszelkimi regulacjami i przepisami prawa i zgadzasz się na ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie właściwych miejscowych przepisów prawnych. Prosimy o dokładne zapoznanie się niniejszymi warunkami.

Jeżeli nie zgadzasz się z jakimikolwiek z niniejszych warunków, możesz w każdej chwili zaprzestać korzystania z dostępu do strony. Materiały zamieszczone na naszej stronie internetowej są chronione przez właściwe prawa autorskie i prawa chroniące znaki towarowe.

Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z Usługami Dineout podlegają prawu polskiemu, bez uwzględnienia przepisów kolizyjnych.

- ZWOLNIENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dineout ponosi odpowiedzialność za świadczenie Usług Dineout na podstawie niniejszych OWU oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Dineout ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi, szkody za utratę danych lub zysków, lub z powodu przerw w działalności gospodarczej) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usług Dineout.